Vi beskytter grundvandet, så du får rent drikkevand

Grundvandsbeskyttelse

I Aalborg området har vi samarbejdet om grundvandsbeskyttelsen siden 1980'erne.

Formålet med at samarbejde er at sikre økonomi til grundvandsbeskyttelse og udføre en del af vandværkernes indsatser beskrevet i de kommunale Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse.

Grundvand bliver dannet, når nedbør rammer jordoverfladen og siver ned gennem jordlagene og havner i grundvandsmagasinet. Arealanvendelse, der hvor grundvandet dannes, har stor betydning for hvilke stoffer, der bliver udvasket og kan forurene grundvandsmagasinet. Det er derfor vigtigt at beskytte vores grundvand forebyggende, så vi også har nok rent drikkevand fremover.

Det er især nærområderne omkring drikkevandsboringer, som er sårbare overfor forurening, men når det kommer til grundvandsbeskyttelse er det ofte også nødvendigt at beskytte andre sårbare områder, som fx der hvor grundvandet bliver dannet.

Seneste nyheder

Ny formand

31 august 2023

Velkommen til Daniel Borup. Daniel er vores nye formand for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg.

Hvor beskyttes grundvandet?

10 august 2023

Aalborg Kommune anvender flere steder en sårbar nærzone, der er en udpegning af de arealer, der er nødvendige at beskytte mod for højt indhold af nitrat, for at sikre råvaren og dermed drikkevandskvaliteten.

Generalforsamling 2023

08 juni 2023

Referat fra årets generalforsamling Generalforsamling blev afholdt den 25. maj 2023 hos Aalborg Forsyning i Norbis Park på Nefovej 50, Vodskov

Vi samarbejder om grundvandsbeskyttelse

Formålet med samarbejdet er at sikre økonomi og ressourcer til at gennemføre en del af de indsatser som er beskrevet i Indsatsplaner for Grundvandsbeskyttelse.

Du kan finde indsatsplanerne på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Det vigtigste formål er grundvandsbeskyttelse, og sammen står vi stærkere.

Rul til toppen